Dôležité dátumy

Organizátor

Účastníci

Distribúcia prvého oznámenie o konaní sa konferencie
do 25. január, 2016
Ukončenie on-line registrácie účastníkov

do 31. januára, 2016
Akceptácia registrácie na konferenciu,
výzva na zaslanie rozšíreného abstraktu príspevku

do 25. februára, 2016
Zaplatenie vložného na konferenciu a zaslanie rozsíreného abstraktu príspevku
 
do 4. marec, 2016
Dokončenie záväznej registrácie (ubytovanie, stavovanie)
do 30. Marec 16, 2016
Zverejnenie programu konferencie

11. - 13. apríl, 2016

konferencia Aplikovaná mechanika 2016 v Banskej Štiavnici

Vybrané príspevky budú publikované v Strojníckom časopise, Volume 66, No.2

www.sc-jme.com