ÚSTAV APPLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave

a

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU PRI SAV

Organizuje

pod záštitou dekana Strojníckej fakulty
STU v Bratislave
doc. Ing. Branislava Hučka, PhD.

18. Medzinárodnú vedeckú konferenciu

APLIKOVANÁ MECHANIKA 2016

Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica, 11.-13.4.2016