SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kontaktná osoba: doc. Ing. Roland Jančo, PhD.

Adresa: 812 31 Bratislava, Nám. slobody 17

Tel.: +421/ 2/ 5729 395

Mobil: +421 918 901 843

email: am2016@sc-jme.com

IČO: 00397687

IČ DPH: SK2020845255