MIESTO KONANIA

Stretnutie sa uskutoční v Hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici. Podrobnosti o mieste konania a poskytovaných službách hoteli nájdete na www.grandmatej.sk.

DOPRAVA

V prípade, že se budete chcieť dopraviť inak ako autom, je možné získať užitočné informácie o doprave tu http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/poloha-a-region-doprava/doprava.html.